ก๊าซคาร์บอน สิ่งที่วิทยาศาสตร์ระบุสาเหตุของโลกร้อน

ก๊าซคาร์บอน สิ่งที่วิทยาศาสตร์ระบุสาเหตุของโลกร้อน

ย้อนไปในยุคแรกของโลก โลกของเราประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากถึง 98% เพราะดวงอาทิตย์ในตอนนั้นยังมีขนาดเล็ก ซึ่งแสงอาทิตย์ก็ยังไม่ร้อนแรงอย่างทุกวันนี้ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้โลกเกิดความอบอุ่น เหมาะกับสิ่งมีชีวิต ต่อมาดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่ขึ้น น้ำฝนก็ได้นำคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศลงมายังพื้นผิวโลก

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตัวการณ์ของสาเหตุของโลกร้อน

ต่อมาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก็มีปริมาณเพิ่มขึ้น อันเกิดมาจากการเผาไหม้ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิง, การปล่อยควันจากโรงงานอุตสาหกรรม, การเผาป่าสร้างที่อยู่อาศัย เป็นต้น สำหรับการเผาป่า คือ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้อย่างรวดเร็วที่สุด เพราะต้นไม้มีคุณสมบัติพิเศษ ในการชะลอก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ก่อนจะลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ เพราฉะนั้นเมื่อต้นไม้ลดน้อยลง ทำให้ป่าลดน้อยลง และก็ส่งผลให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ลอยขึ้นไปสะสมอยู่ในบรรยากาศได้มากขึ้น ส่งผลกระทบทำให้พลังงานความร้อน สามารถสะสมบนผิวโลก รวมทั้งในบรรยากาศเพิ่มขึ้น 1.56 วัตต์/ตารางเมตร

นักวิจัยค้นพบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้การละลายของน้ำแข็งยาวนานกว่าเดิม

สำหรับผลการศึกษาชิ้นนี้ พบว่าความหนาแน่นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่มีความสูงเกินไปในชั้นบรรยากาศ จะส่งผลให้การละลายของน้ำแข็งในขั้วโลกเกิดขึ้นอย่างยาวนานขึ้นกว่าเดิม ทำให้น้ำทะเลจะสูงขึ้นเรื่อย ส่งผลต่อทำให้โลกเข้าสู่ยุคน้ำแข็ง ในครั้งต่อไปให้ช้าลงกว่าเดิมจำนวนหมื่นๆ ปี ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้โลกเรากำลังอยู่ในช่วงยุคน้ำแข็ง 2 ยุค

จากผลการศึกษา จึงสามารถทำให้ได้ทราบว่า ในช่วงอบอุ่นก่อนการเกิดยุคน้ำแข็งอีกรอบ ในยุคปัจจุบันกำลังจะสิ้นสุดลงในอีก 1,500 ปี และ ระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศอยู่ที่ 240 จุดต่อหนึ่งล้าน โดยในปัจจุบันอยู่ที่ 390 จุดต่อหนึ่งล้านจุด ส่งผลให้โลกเกิดความร้อนกว่าในอดีต ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า มนุษย์ยุคปัจจุบันได้บรรเทาช่วงอบอุ่นไปสู่ยุคน้ำแข็งให้ช้าลง นอกจากนี้จากการค้นคว้า ยังแสดงให้เห็นถึงผลกระทบอันรุนแรง จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อันเกิดจากควันเสียของรถยนต์ สำหรับควันเสียจากโรงงานต่างๆ และจากอาคารบ้านเรือน มีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภูมิอากาศของโลกตามธรรมชาติ

ลักษณะการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ เป็นสิ่งที่ควบคุมสภาพภูมิอากาศบนโลกมาอย่างยาวนานหลายล้านปี หากแต่มาปัจจุบันนี้ ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโลกสูงมากขึ้นอย่างมหาศาล จนเกินความสามารถของโลกที่จะควบคุมอุณหภูมิบนโลกได้ ถึงแม้ว่าโลกจะเข้าสู่ยุคน้ำแข็งช้าลงกว่าเดิม แต่ขณะเดียวกัน อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นอันมีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจกก็ไม่ใช่ข่าวดี เนื่องจากภาวะโลกร้อนส่งผลให้แผ่นน้ำแข็งใน Green Land และ Antarctic เริ่มละลาย

About author