ปรากฏการณ์ธรรมชาติแรงโน้มถ่วงของโลกกับวิทยาศาสตร์

ปรากฏการณ์ธรรมชาติแรงโน้มถ่วงของโลกกับวิทยาศาสตร์

uofjghk7854

อย่างที่ทุกๆคนทราบกันดีแรงโน้มถ่วงเป็นปรากฏการธรรมชาติที่ทำให้วัตถุทางกายภาพดึงดูดเข้าหากัน ซึ่งแรงโน้มถ่วงนั้นจะทำให้วัตถุกายภาพที่มีน้ำหนักน้อยกว่า ถูกดึงดูดเข้าไป ซึ่งแรงโน้มถ่วงของโลกก็เป็นเช่นเดียวกัน ซึ่งแรงโน้มถ่วงของโลกนี่แหละที่ทำให้วัตถุต่างๆไม่หลุดลอยออกไปนอกโลก เป็นการดึงดูดวัตถุเข้าหาจุดศูนย์กลางซึ่งปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้ทำให้มนุษย์เราไม่หลุดลอยออกไปเช่นเดียวกัน ซึ่งผู้ที่ค้นพบจุดเริ่มต้นของเรื่องราวเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงนี้ คือ กาลิเลโอ ด้วยทฤษฏีที่เกี่ยวกับน้ำขึ้นน้ำลง ให้การพิสูจน์ว่า ดวงอาทิตย์ไม่ได้หมุนรอบโลกแต่เป็นโลกที่หมุนรอบด้วยอาทิตย์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น ของทฤษฏีต่างๆของแรงโน้มถ่วงของโลกหลังจากที่กาลิเลโอ เสียชีวิต เซอร์ ไอแซค นิวตัน ได้ค้นพบแรงโน้มถ่วงเช่นเดียวกันจากการที่แอปเปิ้ลตกลงบนหัวและเกิดการสงสัยว่าแอปเปิ้ลลูกนี้ตกลงมาได้ไง เขาได้เพียรพยายามค้นหา วิธีการต่างๆเพื่อพิสูจน์ไขข้อข้องใจของเขา ทำให้เกิดงานเขียนใหม่ของเขาขึ้นมา โดยในงานเขียนชิ้นนั้นกล่าวถึง การเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆบนโลก และกฎแรงโน้มถ่วง ซึ่งการสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาแรงโน้มถ่วงโลก โดย ทิ้งกฎของทฤษฏีเอาไว้ให้ จากทฤษฏีนั้นว่าไว้ด้วยว่า แรงโน้มถ่วงที่กระทำกับวัตถุนั้นขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างจุดศูนย์กลางของโลกกับวัตถุยกกำลังสอง ซึ่งเป็นแนวทางฟิสิกส์ หลังจากนั้น เฮนรี่ คาเวนริช ที่เป็นนักฟิสิกส์ ได้คิดค่าแรงโน้มถ่วงซึ่งเป็นการวัดค่าแรง G ได้หลังจากที่นิวตันเสียชีวิตไปแล้ว 70 ปี จากนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากมายแต่ผู้ที่สามารถอธิบายกฎของแรงโน้มถ่วงได้ให้เข้าใจ มี เซอร์ ไอแซค นิวตัน เป็นคนแรก(ก่อนหน้านี้มีนักวิทยาศาสตร์มากมายที่พยายามอธิบายถึงเรื่องนี้) ซึ่งมนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากแรงโน้มถ่วงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นจากธรรมชาติ คือ ฝน ที่ตกลงมาบนโลกด้วยแรงโน้มถ่วงหรือจะเป็น ทางการแพทย์ที่ห้อยถุงน้ำเกลือเพื่อให้น้ำเกลือหยดเข้าสู่เส้นเลือด

About author