พสุธาเขย่าโลก

พสุธาเขย่าโลก

vopjgiowjgw

พสุธาเขย่าโลกหรือเรียกให้เข้าใจง่ายๆว่าแผ่นดินไหว มากมายในหลากหลายทฤษฎีที่ นักวิทยาศาสตร์นำมาถกเถียงกัน แต่ทฤษฎีที่สรุปแล้วเข้าใจได้ง่ายที่สุดคือการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก เนื่องจากก่อนหน้านี้มีทฤษฎีมากมาย ว่ามีสัตว์ประหลาดใต้โลก(ก็อตสิล่าที่ญี่ปุ่นคิดขึ้นก็มาจากความคิดด้านแผ่นดินไหว)ขยับตัวทำให้เกิดแผ่นดินไหว หรือพระเจ้าพิโรธเนื่องจากมนุษย์โลกทำผิดต่อพระเจ้าจึงทำให้แผ่นดินไหว กล่าวถึงทฤษฎีแผ่นดินไหวต่อ การเคลื่อนที่ของเปลือกโลกมีสาเหตุจากอะไรบ้างนั้นได้แก่ การกระทำของมนุษย์เช่น ระเบิดเหมือง การทดลองระเบิดปรมาณู และจากธรรมชาติ ได้แก่ การระเบิดของภูเขาไฟ การยุบตัวของพื้นโลก หรือการขยายตัวของเปลือกโลก ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้ตัวพื้นผิวของเปลือกโลกนั้นมีการขยับ ไม่ว่าจะทำให้เปลือกโลกขากออกจากกัน(ภูเขาไฟระเบิด)การหดตัวของเปลือกโลกกลายเป็นรอยเลื่อน(ทำให้เกิดภูเขาหรือแนวเทือกเขา) ทำให้นักวิทยาศาสตร์หลายๆคนศึกษาเรื่องนี้กันอย่างจริงจังเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ในหลายๆประเทศเลยทีเดียว บางประเทศถือว่าเป็นภัยพิบัติระดับชาติเลยทีเดียวอย่างในประเทศต่างของโซนเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ จีน ประเทศต่างๆที่กล่าวมานั้นเป็นประเทศที่มีแผ่นดินไหวค่อนข้างบ่อยที่สุดในโลก ซึ่งแผ่นดินไหวในประเทศเหล่านี้ทำให้เกิดค่าความเสียหายมากที่สุดเช่นเดียวกัน เพราะว่าเมื่อเกิดแผ่นดินไหวตามแถบประเทศเหล่านี้ จะทำให้เกิด สึนามิและภูเขาไฟระเบิดได้ ซึ่งการเกิดภัยพิบัตินั้นทำให้ประเทศต่างๆเหล่านั้นเกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเกิดการสูญเสียชีวิตของคนที่เป็นที่รัก ทรัพย์สินเงินทอง เศรษฐกิจล่ม จิตใจขุ่นมัวสุขภาพจิตเสื่อม ทำให้นักวิทยาศาสตร์หาวิธีที่ต้องการรู้ล่วงหน้าถึงเวลาที่จะเกิดแผ่นดินไหวไม่ว่าจะเป็นการจดสถิติต่างๆของการเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นหรือคิดค้นประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยเหลือในการคำนวณเกี่ยวกับแผ่นดินไหว คำนวณการเคลื่อนตัวเปลือกโลก เพื่อป้องกันหรือบรรเทาปัญหาที่จะเกิด

About author