พัฒนาการมนุษย์จากอดีตสู่ปัจจุบัน

พัฒนาการมนุษย์จากอดีตสู่ปัจจุบัน

mankind walking

พัฒนาการของมนุษย์หรือจะเรียกวิวัฒนาการก็ได้ คงเป็นนักวิทยาศาสตร์อีกนั่นแหละที่ชอบสร้างทฤษฎีต่างๆมากมาย

คำถามมากมายเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ มนุษย์เกิดจากอะไร มนุษย์มาจากไหน ทำไมถึงกลายเป็นมนุษย์ได้

ทฤษฎีแรกเกิดจาก พระเจ้าซึ่งเป็นพระผู้สร้างของมนุษย์ (ขอไม่พูดเรื่องนี้ยกไปทฤษฎีอื่น) ทฤษฎีถัดมาคือมนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากลิงจากการแยกสายพันธ์ระหว่างคนกับลิงชิมแปนซี โดยคนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับทฤษฎีนี้ค่อนข้างมาก เพราะทฤษฎีนี้กล่าวถึงสัตว์ที่มีชีวิตใกล้เคียงกับคนมาที่สุด จากการเปลี่ยนสปีชี่ย์เรื่อยมา โดยนักวิทยาศาสตร์กล่าวถึง ลิงใหญ่ เมื่อ 70 ล้านปีที่แล้วซึ่งเป็นต้นกำเนิดมนุษย์พัฒนาการมาเรื่อยๆ และก็มาถึงจุดๆหนึ่งซึ่งกลายเป็นลิงไม่มีหางแยก(บรรพบุรุษลิงชิมแปนซี)กับมนุษย์ลิง(บรรพบุรุษของมนุษย์)ซึ่งตรงช่วงระยะเวลานี้แหละเป็นการแยกจากกันระหว่างมนุษย์เล่นลิงชิมแปนซี ซึ่งมนุษย์ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์นั้นค่อนข้างให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากเพราะว่าเป็นต้นกำเนิดของมนุษยชาติ ซึ่งสิ่งที่ช่วยประกอบทฤษฎีของวิวัฒนาการเหล่านี้คือโครงกระดูก โดยโครงกระดูกนั้นสามารถช่วยแยกช่วงระยะเวลาที่เกิดขึ้น กับ โดยนักวิทยาศาสตร์นั้นแยกประเภทไว้ประมาณนี้ ถ้าโครงกระดูกใกล้เคียงกับกับมนุษย์มากกว่าลิง เรียกมนุษย์ลิง ถ้าใกล้เคียงกับมนุษย์แต่ยังไม่เหมือมนุษย์เรียกบรรพบุรุษมนุษย์ส่วนบรรพบุรุษมนุษย์ที่ใกล้เคียงกับเรามากที่สุดคือบรรพบุรุษในช่วง โฮโม อีเรคตัส ซึ่งในยุคนี้จะรู้จักการดำรงชีพแล้ว คือ หาของป่า ล่าสัตว์ด้วยธนู หอกขวาน รู้จักใช้ไฟ และหาเครื่องนุ่งห่มเพื่อแก้หนาว นี่เป็นทฤษฎีที่คนให้ความสนใจ แต่เมื่อไม่นานมานี้ มนุษย์เป็นสัตว์ที่เป็นเจ้าแห่งความคิดอยู่แล้วได้คิดค้นทฤษฎีใหม่ซึ่งเกิดขึ้นมาไม่นานอีกว่ามนุษย์นั้นเกิดมาจากปลา ซึ่งเปลี่ยนมุมมองจากลิงโดยชัดเจน โดย นักวิทยาศาสตร์ 2 คนที่ได้ไปค้นพ้น ซากฟอสซิล สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่มีลำตัวช่วงบนคล้ายกับสัตว์บกแต่มีเกล็ดและครีบ ซึ่งฟังดูและขัดแย้งกับทฤษฎีก่อนหน้านี้ค่อนข้างมาก แต่ความน่าสนใจของทฤษฎีนี้ อยู่นักวิทยาศาสตร์ผู้ที่ค้นพบกล่าวไว้ คือ ปลาไม่ได้เป็นบรรพบุรุษของมนุษย์อย่างเดียวแต่เป็นบรรพบุรุษของสัตว์มีกระดูสันหลังทั้งหมด

About author