วิถีการโคจรของระบบสุริยะและดาวเคราะห์

วิถีการโคจรของระบบสุริยะและดาวเคราะห์

ระบบสุริยะตามความเข้าใจพื้นฐานทุกคนก็คือเป็นระบบหมุนเวียนของดาวเคราะห์ทั้งหมด 8 ดวงที่ค้นพบ ดวงจันทร์บริวารอีก 166 ดวงที่ค้นพบซึ่งจะหมุนรอบดวงอาทิตย์ที่เรียกกันว่าดาวฤกษ์ นอกจากนี้ในอวกาศยังมีวัตถุอื่นๆ อีกมากมายซึ่งมนุษย์ยังไม่ค้นพบ แต่เรามาว่ากันทีเรื่องการโคจรของดาวต่างๆ ในระบบสุริยะว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง

แยกประเภทการโคจรของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

  1. ดาวพุธ – เป็นดาวที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์ทั้งหมด ใช้เวลาหมุนรอบตัวเอง 59 วัน และใช้เวลาในการหมุนรอบดวงอาทิตย์ 88 วัน วงโคจรมีความเป็นวงรีมากที่สุด
  2. ดาวศุกร์ – ดวงดาวลำดับที่ 2 ของระบบสุริยะ ถือเป็นดาวเคราะห์ที่คล้ายโลกมากที่สุดเรื่องของขนาด มวล ความหนาแน่น ถึงขนาดถูกเรียกว่าเป็นดาวฝาแฝดกับโลก แต่ความหนาแน่นทีว่ามากไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีคาบเวลาหมุนรอบตัวเอง 243 วันและโคจรรอบดวงอาทิตย์ 225 วัน เป็นดาวดวงเดียวที่หมุนรอบตัวเองนานกว่าโคจรรอบดวงอาทิตย์
  3. โลก – ดาวเคราะห์ลำดับที่ 3 ซึ่งคงรู้กันดีว่าหมุนรอบตัวเองใช้เวลา 24 ชั่วโมง และโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยระยะเวลา 365 วันโดยประมาณ เป็นดาวที่สามารถอาศัยอยู่ได้เพียงดวงเดียวในระบบสุริยะตามการสำรวจล่าสุด
  4. ดาวอังคาร – บางคนมักเรียกดาวดวงนี้ว่า ดาวแดง แม้ปัจจุบันผิวดาวอังคารจะแห้งแล้งแต่ก็เชื่อว่าเคยมีน้ำอยู่ ใช้เวลาหมุนรอบตัวเองใกล้เคียงกับโลกคือประมาณ 24 ชั่วโมง โคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา 687 วัน
  5. ดาวพฤหัสบดี – เป็นดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่สุดของระบบสุริยะ มีดาวบริวารมากที่สุดถึง 63 ดวง ใช้เวลาในการหมุนรอบตัวเองประมาณ 93 ชั่วโมงและใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์ยาวนานถึง 11.86 ปีเลยทีเดียว
  6. ดาวเสาร์ – ขึ้นชื่อว่าเป็นดวงดาวสวยที่สุดในระบบสุริยะเนื่องจากมองไป แล้วจะเห็นเหมือนมีคล้ายวงแหวนรอบเกิดจากก้อนหิน ก้อนน้ำแข็งสะท้อนแสงได้ดี มีขนาดใหญ่อันดับ 2 รองจากดาวพฤหัสฯ หมุนรอบตัวเองใช้เวลาประมาณ 66 ชั่วโมง โคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา 29.46 ปี
  7. ดาวยูเรนัส – คนไทยจะเรียกว่าดาวมฤตยู มีขนาดใหญ่อันดับ 3 เป็นดาวอีกดวงที่มีวงแหวนล้อมรอบ หมุนรอบตัวเองใช้เวลา 24 ชั่วโมง โคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา 84.3 ปี ถือว่ายาวนานมากๆ เกินกว่าชีวิตคนๆ หนึ่งก็ว่าได้
  8. ดาวเนปจูน – ดาวเคราะห์ดวงสุดท้ายในระบบสุริยะ อยู่ห่างไกลดวงอาทิตย์ที่สุดคนไทยมักเรียกกันว่า ดาวเกตุ มีขนาดเล็กและหนาวเย็น เป็นดาวดวงแรกที่ค้นพบจากการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ใช้เวลาหมุนรอบตัวเอง 11 ชั่วโมง โคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา 164.79 ปี ยาวนานที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์ที่หมุน

About author