หากไม่มีฤดูกาล โลกก็คงไร้ซึ่งสิ่งมีชีวิต

หากไม่มีฤดูกาล โลกก็คงไร้ซึ่งสิ่งมีชีวิต

moon2                การเปลี่ยนพลันของฤดูกาลถือว่าเป็นเรื่องปกติในการดำรงชีวิต ฤดูกาลนั้นจะคอยเปลี่ยนอยู่ตลอดในทุกๆ ปี รวมไปถึงในบางปีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ถูกต้องตรงตามฤดูกาลซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งหลายที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ แต่ก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่า ทำไมโลกถึงต้องมีฤดูกาล และฤดูต่างๆ ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตมากน้อยเพียงใด โดยสาเหตุที่โลกเกิดฤดูกาลนั้นเป็นเพราะโลกได้ตั้งแนวองศากับดวงอาทิตย์โดยมีแกนเอียง 23.5 องศา ด้วยเหตุผลนี้เองทำให้เกิดฤดูกาลที่แตกต่างกันในแต่ละมุมโลกนั้นเอง แต่ก็มีเพียงในระหว่างแกนโลกเท่านั้นที่มีฤดูหนาวเพียงฤดูกาลเดียว ซึ่งที่รู้จักกันในชื่อ “ขั้วโลก”

โดยตามหลักแล้วฤดูกาลทั้งหมดจะแบ่งออกได้ถึง 4 ฤดูกาลด้วยกัน 1.ฤดูร้อน 2.ฤดูหนาว 3.ฤดูใบไม้ผิ 4.ฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นฤดูกาลหลักที่พบเจอได้ในหลายๆ ประเทศทั้งในซีกเหนือและซีกใต้ และหากเป็นในประเทศไทยเรานั้นจะคุ้นเคยดีและทราบอยู่แล้วว่า มีเพียงแค่ 3 ฤดูกาลเท่านั้น อย่างเช่น ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาวเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่นๆ เพราะประเทศไทยนั้นจัดว่าเป็นกลุ่มที่มรสุม นั้นเอง

ส่วนในเรื่องของปัจจัยที่ทำให้เกิดฤดูกาลต่างๆ ที่เปลี่ยนผันไปส่วนหนึ่งที่ส่งผลมากที่สุดก็คือความแตกต่างกันในเรื่องของ พื้นที่ภายในประเทศหรือทวีปในซีกโลกนั้นๆ เพราะสิ่งเหล่าจะทำให้เกิดภัยธรรมชาติที่แตกต่างกัน ภัยธรรมชาติส่วนใหญ่เหล่านี้ก็เกิดขึ้นตามแต่ฤดูกาลนั้นเอง และนอกจากนี้ดวงอาทิตย์ , การหมุนรอบตัวเองของโลก , การเปลี่ยนแปลงบนชั้นบรรยากาศ ยกตัวอย่างที่โลกร้อนจะทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาด เช่นฤดูฝนเข้าไวกว่ากำหนด หรือแม้กระทั้งฤดูร้อนที่กินระยะเวลานานขึ้นเรื่อยๆ นั้นเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และมนุษย์อย่างมาก

About author